Video ghi lại cho thấy Trùng Khánh đã biến thành biển nước.

Ngày 14/8, “Trận lũ lụt số 4 năm 2020 trên sông Dương Tử” đã hình thành, khiến mực nước sông Dương Tử đoạn đi qua Trùng Khánh tăng 12 mét chỉ trong 2 ngày. Khu vực trung tâm nằm ở sông chính của sông Dương Tử xảy ra lũ lụt vượt ngưỡng an toàn. Nước từ sông Dương Tử đổ vào khu trung tâm thành phố Trùng Khánh gây lũ lụt trên diện rộng. Đập Tam Hiệp vì để bảo vệ mình, lần nữa đã mở 6 cửa cống xả lũ với lưu lượng xả đạt 41.600 m3/s.

Theo báo cáo, 41 nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử, bao gồm sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng,… đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo, khiến mực nước trên sông Dương Tử dâng cao. Hiện tại, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đã tới Trùng Khánh. Theo trang web thủy văn sông Dương Tử (cjh.com.cn), mực nước tại trạm Thốn Than, Trùng Khánh trên sông Dương Tử đã tăng 12 mét chỉ trong 2 ngày qua.

Theo báo cáo chính thức của truyền thông Trung Quốc, ngày 14/8, “Trận lũ số 4 năm 2020 trên sông Dương Tử” đã hình thành ở thượng nguồn sông. Do chịu ảnh hưởng bởi nước đến từ thượng nguồn, mực nước trên sông Dương Tử ở khu trung tâm thành phố Trùng Khánh đã vượt ngưỡng an toàn 0,10 mét, một số khu chợ đầu mối dọc bờ sông đều bị ngập. Trùng Khánh đã ban bố ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2.

Theo dự báo của Cục Thủy văn, mực nước cao nhất ở trạm Thái Viên Bá lúc 22 giờ ngày 14/8 trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,75 mét; mực nước cao nhất vào 23 giờ ngày 14/8 ở trạm Bắc Thốn Than trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,35 mét.

Qua video được cư dân mạng đăng tải cho thấy mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh vượt quá ngưỡng an toàn, nước từ sông Dương Tử tràn thẳng vào thành phố khiến nhiều cửa hàng và nhà dân bị ngập. Đường phố và mặt sông Dương Tử hòa làm một với độ sâu từ 1 đến 2 mét.

Theo ước tính chính thức, đến 8h ngày 15/8, lũ sẽ đi qua đập Tam Hiệp, lưu lượng lớn nhất chảy vào hồ đạt 59.000 m3/ giây. Trong ngày 14, đập Tam Hiệp lần nữa mở 6 cửa cống xả lũ với lưu lượng xả đạt 41.600 m3/s.

Theo Hao Yan, Soundofhope
Vũ Dương biên tập