Khách hàng ở Trung Quốc đi mua sắm nhưng “phải nhớ mãi” bằng cách nào? Siêu thị liền thay thang máy bằng ống trượt.

Một trung tâm thương mại ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc có giải pháp khiến khách hàng đi mua sắm nhưng có “cảm giác mạnh”. Họ thay thang máy bằng ống trượt.

Một ống trượt từ tầng 4 sẽ giúp khách hàng đi xuống tầng 1 chỉ trong vòng 12 giây. Trước khi trượt, khách hàng được choàng một bao vải vì lý do an toàn. Khi trượt xuống đất, có một tấm đệm đỡ khách hàng. Trẻ em dưới 3 tuổi không được tham gia hoạt động này.

Đây không phải là ống trượt đầu tiên ở trung tâm thương mại Trung Quốc. Năm 2016, một siêu thị ở Thượng Hải đã có một ống trượt thậm chí còn dài hơn.

Dương Minh

Xem thêm: