Michael Schnedlitz, một nhà lập pháp FPO của Áo, đã thử nghiệm PCR COVID19 đối với một ly Coca-Cola trong một phiên họp của Quốc hội hồi đầu tháng này. Kết quả là lon Coca-Cola cho kết quả dương tính.

Video dưới đây là toàn bộ quá trình xét nghiệm COVID-19 mà ông Schnedlitz thực hiện:

Ông phát biểu trước Quốc hội rằng: “Có quá nhiều bằng chứng cho thấy những cuộc xét nghiệm này là vô nghĩa, mặc dù vậy nó vẫn đang được thực hiện, chẳng qua đây chỉ là một cuộc tái phân phối quy mô lớn hàng chục triệu euro tiền thuế từ dân chúng … không thể để chuyện này được tiếp diễn như thế nữa”.

Ông Schnedlitz sau đó đã viết trên trang Facebook của mình: “Các cuộc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt là vô giá trị! Điều này đã được chứng minh qua một thí nghiệm đơn giản trước Quốc hội, và lon cola đã cho kết quả dương tính! Chính phủ đã chi hàng chục triệu tiền thuế của dân để thực hiện những những thí nghiệm như thế này ”.