Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody đang xem xét lại hạng “Ba3” của Việt Nam sau khi chính phủ trì hoãn việc trả nợ.

Mặc dù “không có tổn thất hoặc tổn thất tối thiểu cho các chủ nợ”, sự chậm trễ này cho thấy những điểm yếu về thể chế và hoạch định chính sách của chính phủ Việt Nam, “chỉ ra uy tín có thể không còn phù hợp để xếp hạng Ba3”, Moody nói trong một tuyên bố hôm 9/10.

Những yếu kém này dường như phản ánh việc thiếu hụt sự phối hợp, lập kế hoạch giữa các bộ ngành trong chính phủ, cùng với đó là việc đưa ra những chỉ dẫn, hành động chung chung, cộng thêm một bộ máy hành chính quan liêu phức tạp, có thể cản trở việc thanh toán các khoản chi của chính phủ một cách trơn tru và kịp thời.

Trong khi Việt Nam có lượng dự trữ ngoại hối lớn và các yêu cầu tài chính của chính phủ ở mức tối thiểu thể hiện khả năng đáp ứng các khoản nợ, việc đánh giá theo chu kỳ sẽ cho phép Moody xác minh rằng sự yếu kém của thể chế làm gia tăng nguy cơ chậm hoặc quá hạn thanh toán nợ, thể hiện khả năng sẵn sàng thanh toán nợ kém hơn so với đánh giá của Moody ở chu kỳ trước đó.

Nhưng họ cho biết rằng Moody cũng hy vọng hồ sơ tín dụng của Việt Nam còn “được củng cố bởi tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ” và gánh nặng nợ của chính phủ vẫn ổn định ở mức dưới 50% GDP nếu không có cú sốc kinh tế lớn hay những khoản vay bất ngờ nào.

Moody dự kiến sẽ hoàn thành việc đánh giá xếp hạng trong 3 tháng.

Những tổ chức xếp hạng tín dụng khác như Fitch và Standard & Poors (S&P) đã xếp hạng tín dụng Việt Nam trên thang điểm BB với điểm cao hơn so với điểm Ba3 của Moody, nhưng cả hai điểm xếp hạng này đều được mô tả là “hạng không-đầu-tư”, nghĩa là lợi nhuận sinh ra không thể thanh toán cho các khoản nợ vốn vay được.

Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính ước tính nợ công vào cuối năm 2018 là 58,4% GDP, tương đương 136,75 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2015 và thấp hơn mục tiêu 63,9% mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra vào tháng 8 năm ngoái.

Nhưng các Đại biểu Quốc hội đã cảnh báo vào tháng 6 năm nay rằng Việt Nam có thể cần phải vay khoảng 700 nghìn tỷ đồng (30 tỷ USD) trong ba năm để thanh toán các khoản nợ vì áp lực trả nợ đang gia tăng.