Các nhà lập pháp ở Malta đã nhất trí thông qua các sửa đổi Hiến pháp làm giảm tuổi biểu quyết tối thiểu của cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý ở cấp quốc gia xuống còn 16 tuổi, theo Fox News.

Nghị viện Maltese đã thông qua vào tối thứ Hai 5/3 đã làm Malta trở thành nước châu Âu thứ hai sau Áo để cho những người 16 tuổi có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử toàn quốc. Trước đó, họ đã có thể được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố từ năm 2015.

Công dân Malta vẫn cần ít nhất 18 tuổi để trở thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử quốc gia.

Hình ảnh yên bình lại quốc đảo Malta
Hình ảnh yên bình lại quốc đảo Malta. (Ảnh: Travelmassive)
Áo là nước đầu tiên để cho những người 16 tuổi có quyền bỏ phiếu. (Ảnh: Facebook)

Minh Đức