Tổng thống Mỹ cũng được trả lương như tất cả những người đi làm khác.

Một người lao động Mỹ bình thường, trung bình kiếm được khoảng 44.564 USD một năm, Tổng thống Mỹ được trả lương 400.000 USD một năm, cộng với khoản phụ cấp 50.000 USD một năm, trợ cấp không chịu thuế cho việc du lịch là 100.000 USD và 19.000 USD cho giải trí.

Ngoài tiền lương, Tổng thống còn được đưa đón miễn phí bằng limousine, máy bay trực thăng Marine One, chuyên cơ Không Lực Một và Tổng thống được ở miễn phí trong Nhà Trắng.

Sau khi rời văn phòng, các cựu Tổng thống vẫn nằm trong biên chế của chính phủ, và nhận được khoản trợ cấp hàng năm khoảng 200.000 USD, cùng bảo hiểm y tế và chi phí đi lại chính thức.

Tuy nhiên, không giống như các thành viên Nghị viện, Tổng thống Mỹ không được tự động tăng lương hoặc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm, và điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

Mức lương 400.000 USD đủ để đưa Tổng thống vào số 1% người kiếm tiền hàng đầu ở Mỹ, nhưng thậm chí một cựu Tổng thống có thể kiếm được nhiều hơn từ việc viết sách hay các hợp đồng diễn thuyết. Như cựu Tổng thống Bill Clinton đã kiếm được hơn 75 triệu USD sau khi rời Nhà Trắng, theo CNN đưa tin vào năm 2012.

Mức lương của Tổng thống được quy định bởi Nghị viện, các nhà lập pháp đã tăng lương cho vị trí quyền lực nhất thế giới này 5 lần kể từ khi George Washington trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên vào năm 1789.

Lần tăng lương gần đây nhất có hiệu lực vào năm 2001, khi đó Tổng thống George W. Bush được trả 400.000 USD một năm, gấp đôi số tiền mà người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Bill Clinton có được.

Vào năm 2018, tờ CNBC Make It đã từng tính mức lạm phát để xác định mức lương Tổng thống trong 4 lần tăng lương trước sẽ có giá trị như thế nào vào năm 2018. Dưới đây là kết quả tính toán của tờ CNBC Make It:

Năm 1789: mức lương Tổng thống Mỹ là 25.000 USD, quy đổi theo mức giá năm 2018 nó sẽ là 669.469 USD.

Năm 1873: mức lương Tổng thống Mỹ tăng lần thứ nhất lên 50.000 USD, quy đổi theo mức giá năm 2018 nó sẽ là 994.060 USD.

Năm 1909: mức lương Tổng thống Mỹ tăng lần thứ hai lên 75.000 USD, quy đổi theo mức giá năm 2018 nó sẽ là 1,97 triệu USD.

Năm 1949: mức lương Tổng thống Mỹ tăng lần thứ 3 lên 100.000 USD, quy đổi theo mức giá năm 2018 nó sẽ là 1,04 triệu USD.

Năm 1969: mức lương Tổng thống Mỹ tăng lần thứ 4 lên 200.000 USD, quy đổi theo mức giá năm 2018 nó sẽ là 1,35 triệu USD.

Như vậy, mức lương Tổng thống hiện tại, 400.000 USD một năm, chỉ bằng 1/5 mức lương Tổng thống Mỹ năm 1909.

Tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington đã từ chối nhận lương khi làm Tổng thống, nhưng vì Hiến pháp yêu cầu nên ông đã chấp nhận. Tương tự như vậy, Tổng thống Donald Trump đã cam kết làm việc mà không có tiền lương, nhưng theo các quy định của luật pháp, tiền lương vẫn phải trả, nên ông đã tặng tiền lương của mình cho các cơ quan thuộc chính phủ kể từ khi ông bắt đầu làm Tổng thống, từ năm 2017 đến nay.

Từ Khóa: