Lực lượng lao động của Trung Quốc đã giảm hơn 40 triệu người trong ba năm. Nó được hiểu là kết quả của sự kết quả của đại dịch Covid19 và sự lão hóa dân số.

Theo Bloomberg, dân số có việc làm ở Trung Quốc năm ngoái là khoảng 733,5 triệu người, giảm hơn 41 triệu người so với số khảo sát (774,7 triệu người) năm 2019 của Ngân hàng Thế giới. Con số này tương đương với toàn bộ dân số có việc làm của Đức (khoảng 44 triệu người vào năm 2021).

Dân số có việc làm của Trung Quốc đã giảm trong 5 năm liên tiếp kể từ năm 2018. 3 năm qua đã bị ảnh hưởng rất nhiều do các hoạt động của công ty bị thu hẹp trong đại dịch. Đặc biệt, năm 2020, khi Covid 19 lên đến đỉnh điểm, số người có việc làm giảm mạnh 120,5 triệu người chỉ trong một năm. Nó lớn hơn gấp đôi so với toàn bộ dân số Hàn Quốc.