Luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump ngày 21/12 nói với Newsmax TV rằng nhóm của ông có thể chứng minh có gian lận cử tri trong cuộc tuyển cử, nhưng thống đốc của các tiểu bang chiến địa sẽ không cho phép truy cập vào máy bỏ phiếu của họ.

Luật sư Giuliani nói với người dẫn chương trình Sean Spicer của Newsmax rằng nhóm pháp lý của TT Trump chỉ cần chứng minh có 10.000 phiếu bầu không hợp lệ ở Arizona thì kết quả bầu cử sẽ bị đảo ngược.

Ông Giuliani nói: “Mọi người có nghĩ rằng sẽ khá dễ dàng khi tìm ra 10.000 người không phải là cư dân ở Arizona đã đi bỏ phiếu? Hãy cho tôi tên của những người đã bỏ phiếu và phản đối việc tra cứu của Lexis-Nexis. Tôi sẽ đưa ra 40.000 người không phải là cư dân của Arizona”.

Vị luật sư của Tổng thống Trump nói thêm: “Họ cũng không cho chúng tôi kiểm tra máy móc. Nếu họ không gian lận, tại sao họ không cho chúng tôi kiểm tra máy móc? Tại sao thống đốc Georgia tiếp tục giữ chiếc máy mà thành phố đã trả 110 triệu USD, và ông ấy từ chối cho phép chúng tôi kiểm tra chúng?”.

Theo ông Giuliani, nếu Joe Biden không muốn có một vết nhơ trong nhiệm kỳ của mình trong trường hợp đắc cử, thì ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ nên khuyến khích kiểm tra các máy bỏ phiếu.

Luật sư của nhóm pháp lý TT Trump, trong cuộc phỏng vấn, tiếp tục khẳng định rằng có gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua và “điều này có thể chứng minh”.