Một báo cáo nghiên cứu thị trường vừa được công bố của Deutsche Bank và UBS đã bình chọn 15 thành phố vừa trả lương cao, vừa có chế độ nghỉ phép dài dành cho người lao động, theo Business Insider.

Các tiêu chí để xếp hạng được dựa trên ba yếu tố: tiền lương trung bình hàng tháng, số giờ làm việc mỗi năm, thời gian được nghỉ phép.

Hoa Kỳ là quốc gia tiên tiến nhưng người lao động tại đây được hưởng thời gian nghỉ phép không cao. Theo Cục Thống kê lao động Mỹ, 18% người lao động tại đây được hưởng nghỉ phép ít nhất 15 ngày mỗi năm, 38% được nghỉ từ 10 đến 14 ngày, 30% được nghỉ từ 5 đến 9 ngày và 8% nhận được ít hơn 5 ngày nghỉ.

Châu Âu là nơi trả lương cao và có chế độ nghỉ phép dài nhất dành cho người lao động.

Sau đây là danh sách 15 thành phố trên thế giới vừa trả lương cao vừa cho người lao động nghỉ phép nhiều ngày.

15.Geneva, Thụy Sĩ

Thụy Sĩ
Ảnh: iStock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 5.817 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.859 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 27 ngày

14. Moscow, Nga

Nga
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 999 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.647 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 31 ngày

13. Thành phố New York, Mỹ

Mỹ
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 4.304 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.847 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 27 ngày

12. Frankfurt, Đức

Đức
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.626 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.757 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 28 ngày

11. Thủ đô Viên, nước Áo

Áo
Ảnh: iStock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.045 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.678 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 27 ngày

10. London, Anh

Anh
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.776 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.740 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 25 ngày

9. Oslo, Na Uy

Na Uy
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 3.154 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.744 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 25 ngày

8. Dublin, Ireland

Ireland
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.603 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.770 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 31 ngày

7. Rome, Ý

Ý
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 1.791 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.736 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 32 ngày

6. Copenhagen, Đan Mạch

Đan Mạch
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.958 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.697 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 25 ngày

5. Lyon, Pháp

 

Pháp

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.269 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.631 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 29 ngày

4. Helsinki, Phần Lan

Phần Lan
Ảnh: Shutterstock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.620 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.659 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 29 ngày

3. Paris, Pháp

Pháp
Ảnh: iStock

Tiền lương trung bình hàng tháng: 2.583 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.604 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 29 ngày

2. Munich, Đức

Đức

Tiền lương trung bình hàng tháng: 3.180 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.721 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 29 ngày

1. Luxembourg

Ảnh: Flickr

Tiền lương trung bình hàng tháng: 4.292 USD

Số giờ làm việc mỗi năm: 1.703 giờ

Thời gian được nghỉ phép mỗi năm: 32 ngày

Liên Hoa