Breitbart đưa tin, theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố hôm thứ Hai (6/12), các đảng viên Đảng Dân chủ Mỹ đang ngày càng tỏ ra yêu mến chủ nghĩa xã hội.

Ở chiều ngược lại, các đảng viên Cộng hòa trong những năm qua lại ngày càng trở nên thận trọng hơn với chủ nghĩa xã hội. Chỉ 14% đảng viên Cộng hòa có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa xã hội, còn lại đều thích chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, 65% đảng viên Dân chủ có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội, so với mức 53% trong cuộc khảo sát năm 2010. 

Theo báo cáo thăm dò, 72% đảng viên Cộng hòa và 52% đảng viên Dân chủ có “cái nhìn tích cực về chủ nghĩa tư bản”. Nhìn chung, trong những năm qua, quan điểm của người Mỹ về chủ nghĩa xã hội tương đối ổn định, với 38% có quan điểm tích cực và 59% có quan điểm tiêu cực.

Báo cáo viết “Quan điểm ​​của người Mỹ về chủ nghĩa tư bản nhìn chung ổn định trong thập kỷ qua, với khoảng 6/10 người có quan điểm tích cực về chủ nghĩa tư bản và 4/10 người có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội. Các đảng viên Dân chủ nhìn nhận cả hai hệ thống kinh tế đều có lợi, nhưng [họ] đã nhìn nhận tích cực hơn về chủ nghĩa xã hội so với tư bản”. 

Một cuộc thăm dò gần đây từ Fox News so sánh thái độ đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản cũng cho kết quả tương tự. Theo cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng tháng 8, 59% đảng viên Dân chủ cho biết, họ có “quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội” và 49% có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa tư bản.

Cuộc thăm dò của Fox News vào tháng 2 năm 2020 cho thấy, 50% đảng viên Dân chủ thích chủ nghĩa tư bản và chỉ 40% ủng hộ chủ nghĩa xã hội.

Cuộc thăm dò của Gallup được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021 với hơn 800 người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Biên sai số lấy mẫu là ± 4 điểm phần trăm, mức tin cậy 95%.