Theo thống kê từ báo cáo hàng năm của FBI, Hoa Kỳ, số người da đen bị sát hại bởi người da đen thường nhiều hơn số bị sát hại bởi người da trắng trung bình 10 lần qua 7 năm (2012 – 2018).

Phòng Dịch vụ Thông tin Tư pháp Hình sự thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hàng năm đều cung cấp các số liệu về tình hình tội phạm tại nước này qua báo cáo UCR (Uniform Crime Report). Theo FBI, cơ quan này không tự thu thập dữ liệu, mà các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp Hoa Kỳ sẽ cung cấp dữ liệu cho FBI.

Tại mục tội phạm giết người, có bảng thống kê số 6 về chủng tộc và giới tính của nạn nhân, cũng như chủng tộc, giới tính của kẻ phạm tội. Theo đó, các báo cáo từ năm 2012 cho tới 2018 cho thấy, số nạn nhân da đen bị sát hại bởi tội phạm da đen thường nhiều gấp 9 cho tới 12 lần so với số nạn nhân da đen bị sát hại bởi tội phạm da trắng.

Kích vào các nguồn tin bên dưới để tới đường link báo cáo UCR của FBI:

UCR năm 2012; UCR năm 2013; UCR năm 2014; UCR năm 2015; UCR năm 2016; UCR năm 2017; UCR năm 2018