Hỏa hoạn ở thư viện INION trên đại lộ Nakhimov (Nga) xảy ra vào ngày 30 tháng 1. Việc dập tắt ngọn lửa đã kéo dài hơn một ngày đêm. Theo ước tính sơ bộ, hỏa hoạn ở INION đã thiêu cháy gần 15% quỹ sách.

Theo thông tin từ trang web chính thức của FANO (Cơ quan tổ chức khoa học Liên bang Nga), tổn thất do hỏa hoạn ở Viện thông tin về khoa học xã hội (INION) lên đến 5,42 triệu đầu sách.

Quỹ sách của thư viện INION có 14,7 triệu đầu sách, trong đó 3,7 triệu nằm trong các phòng ban của thư viện, 0,8 triệu – được lưu trữ riêng ở kho lưu trữ riêng biệt của INION, 10,2 triệu cuốn sách – nằm trong kho lưu trữ ở đại lộ Nakhimov.

Trong số 5,42 triệu cuốn sách bị cháy, 1,2 triệu bản đã được sao chép lại, 0,8 triệu cuốn sách có bản sao ở các bộ phận khác của thư viện. Và 1,1 triệu bản có ở trong các thư viện lớn khác của Nga.

“Như vậy, phần quỹ sách khó phục hồi lại được, theo đánh giá sơ bộ vào khoảng 2,32 triệu bản (chiếm 15,7% toàn bộ quỹ sách)”

– FANO

Theo Epochtimes.ru