Phía Ukraina cho biết,  2.826 trẻ mồ côi, trẻ em không được cha mẹ chăm sóc và giám hộ đã được di tản đến các vùng lãnh thổ an toàn của Ukraina, trong khi 5.325 trẻ em khác đã được chuyển ra nước ngoài. 

Cục Bảo vệ Quyền Trẻ em của Ukraina thông báo về điều này theo yêu cầu của trang tin tức quốc gia UNN.

Thông báo viết: “Theo dữ liệu của hệ thống phân tích và thông tin thống nhất”  về Trẻ em, các dịch vụ dành cho trẻ em đã đăng ký 2.826 trẻ mồ côi, trẻ em không được cha mẹ chăm sóc, giám hộ để chuyển (di tản) đến các vùng lãnh thổ an toàn của Ukraina, cũng như 5.325 trẻ em đã được di tản ra nước ngoài,” 

Ngoài ra, Bộ Dịch vụ xã hội quốc gia Ukraina báo cáo rằng họ đã không nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc đưa trẻ em rời khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ ở các khu vực tiền tuyến.

Có thể bạn quan tâm: