Gần 130 nhà lập pháp Anh đã ký một bức thư gửi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, kêu gọi các quốc gia Khối thịnh vượng chung trao quyền công dân thứ hai cho cư dân Hồng Kông. Bức thư gửi chính quyền Trung Quốc thông điệp “người dân Hồng Kông không đơn độc”. Trước đó, 39 thành viên nghị viện khác có động thái tương tự. 

Theo Hongkong Watch, trong số gần 130 nhà lập pháp đồng thuận ký thư kêu gọi “chính sách bảo hiểm” cho người dân Hồng Kông gồm có 100 thành viên của House of Lords (Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) và 29 thành viên của House of Commons (Hạ Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland).

Bức thư khẩn thiết kêu gọi Ngoại trưởng Dominic tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế cho người dân Hồng Kông, bao gồm quyền công dân thứ hai và quyền ở lại nơi khác, đồng thời cũng kêu gọi các quốc gia Khối Thịnh vượng chung cấp cho người dân Hồng Kông chính sách bảo hiểm này. Bức thư thể hiện các Nghị sĩ Anh đứng bên cạnh người dân Hồng Kông trên “từng bước đường”, là thông điệp mạnh mẽ gửi Trung Quốc rằng người dân Hồng Kông không đơn độc.

Bức thư nhấn mạnh, những lời nói và hành động gần đây của Trung Quốc cho thấy sự lãnh đạo của họ đã xa rời cam kết được quy định trong Luật Cơ bản cũng như các giá trị: cam kết thượng tôn pháp luật, dân chủ và nhân quyền. Người Hồng Kông liên tiếp biểu tình phản ứng với những hạn chế ngày càng tăng đối với những giá trị đó.

Ảnh: Hongkongwatch.

Bức thư được ký bởi các thành viên từ tất cả các bên, bao gồm ông Chris Barnes, Cựu Thống đốc Hồng Kông. Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại House of Commons. Ông Ian Blackford, lãnh đạo đảng Quốc gia Scotland (SNP) ở Westminster, Nghị sĩ Đảng Lao động Sarah Champion, Nghị sĩ Alistair Carmichael thuộc Đảng Dân chủ Tự do kiêm người bảo trợ Hong Kong Watch, và Nam tước David Alton của Liverpool.

 

Từ Khóa: