Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chang Chang-kuan đã dẫn đầu phái đoàn sang Hoa Kỳ để thảo luận một số vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh của Đài Bắc.

Chương trình nghị sự chính thức đã được đăng trên trang web của Hội đồng Doanh nghiệp Đài Loan Hoa Kỳ, chủ đề thảo luận của ngày hôm nay (29/10) là vai trò chiến lược của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đi kèm những chiến thuật và cách thức triển khai hoạt động quốc phòng.

Ngoài ra, Hội nghị tiếp tục cải tiến các phương pháp hợp tác công nghiệp, tăng cường an ninh và thảo luận thêm về hỗ trợ đầu ra công nghệ từ Hoa Kỳ, theo Taiwan News.

Một trong những chủ đề chính của hội nghị là về những thay đổi của Đài Loan đối với chương trình Hợp tác Công nghiệp, vấn đề sẽ được thảo luận vào ngày mai (30/10). Chủ đề sẽ xoay quanh chuyển giao công nghệ, nhưng Hoa Kỳ sẽ không chia sẻ những thông tin liên quan đến một số công nghệ nhạy cảm nhất định.

Phát biểu tại Lập pháp Yuan vào tuần trước, ông Chang Chang-kuan đã thừa nhận nhiều quốc gia nhạy bén với công nghệ phòng thủ cao cấp đang thâm nhập thị trường, nhưng Đài Loan vẫn tìm cách giành được bộ máy quốc phòng mới thông qua ICP.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố một báo cáo, đề cập đến việc các chuyên gia ngành công nghiệp Mỹ khuyến nghị đưa ra các biện pháp để ngăn chặn gia tăng loại hình công nghệ như vậy. Và gợi ý Đài Loan nên phát triển một quy trình giải phóng mặt bằng an ninh mạnh mẽ hơn để ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Quân đội hiện đang làm việc để hướng tới sửa đổi quy trình có liên quan.

Thanh Hiền