Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố Hoa Kỳ tạm hoãn cấp thị thực SR và EB5, bao gồm I5 và R5, cho công dân Việt Nam từ ngày 23/3/2018.

“Thị thực SR, I5 và R5 chỉ có thể được cấp trước ngày 23/3/2018. Sau ngày này, không có thị thực SR, I5 hoặc R5 nào được cấp cho đến khi chương trình này được Quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền trở lại”, Đại Sứ quán Hoa Kỳ cho biết.

Ông Pope Thrower, người phát ngôn của Đại Sứ quán Hoa Kỳ nói với báo Lao Động rằng, hai chương trình này đã hết hạn trên toàn cầu và không nhắm đến một quốc gia cụ thể nào.

Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến việc phân loại các thị thực nhập cư và không nhập cư khác, người phát ngôn cho hay.

Theo Nghị quyết được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào ngày 9/2, chương trình nhập cư đặc biệt cho người lao động làm việc trong lĩnh vực tôn giáo mang tính ngoại giao, ngoại trừ các nhà truyền giáo, sẽ hết hạn vào ngày 23/3/2018, ông Thrower lưu ý.

Ông nói sau 12:00 giờ đêm ngày 22/3, sẽ không có thị thực lao động tôn giáo (SR) nào được cấp ra nước ngoài cũng như không có hành động điều chỉnh tình trạng này.

Nghị quyết cũng mở rộng chương trình thí điểm di dân nhập cư đến ngày 23/3/2018, ông nhấn mạnh sẽ không có thị thực I5 và R5 nào được cấp ở nước ngoài cũng như các điều chỉnh tình trạng sau ngày này.

Người phát ngôn cam kết Đại Sứ quán sẽ cập nhật thông tin về chính sách Visa của Hoa Kỳ tại trang web của Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ và travel.state.gov.

Thị thực nhà đầu tư EB-5 của Việt Nam có bốn loại. I5 là thị thực cấp cho các nhà đầu tư những dự án thí điểm trong những vùng đông dân cư, R5 là dành cho các nhà đầu tư những dự án thí điểm trong những vùng hoang vắng, C5 là dành cho các nhà đầu tư lập dự án tại những vùng không trọng điểm, và T5 là đầu tư lập dự án tại những vùng nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao.

Thanh Hiền