Theo tin mới nhất về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton có số nhà tài trợ với số tiền 6 con số nhiều gấp đôi so với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trang tin Washington Post cho biết, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tài khoản gây quỹ của nhóm bà Hillary và Đảng Dân chủ ghi nhận 317 người tài trợ ít nhất 100.000 USD, trong khi tài khoản chung của nhóm ông Trump và Đảng Cộng có 158 nhà tài trợ.

Cả hai ứng cử viên tổng thống đều sử dụng quỹ “chiến thắng” để tạo điều kiện cho những nhà tài trợ hào phóng có thể tài trợ vượt xa mức giới hạn 2.700 USD mỗi người cho một cuộc bầu cử.

Các khoản tài trợ lớn được sử dụng cho chiến dịch, các ủy ban vận động tranh cử của các đảng, và các tổ chức đảng.

Tính chung, Quỹ Hillary Chiến thắng đã huy động được 261 triệu USD trong khoảng thời gian 3 tháng qua, trong khi Quỹ Trump Chiến thắng huy động được 61 triệu USD.

Ủy ban vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa đã chật vật để gây quỹ từ các loại nhà tài trợ truyền thống, vốn thường chi những khoản tiền lớn nhất.

Bà Hillary có một quỹ chung khác cho các nhà tài trợ lớn, còn ông có một tài khoản khác cho chiến dịch tranh cử và đảng của mình nhằm vào các nhà tài trợ nhỏ.

Hạo Nhân