Khoảng 3000 người dân tộc Hungary đã tổ chức một cuộc diễu hành tại vùng Transylvania, Romania để đòi hỏi quyền tự chủ hơn nữa, theo Fox News.

Hàng ngàn người Hungari diễu hành để giành quyền tự trị ở Romania (Ảnh: Star Tribune)

Thứ Bảy (10/3) Họ tập trung tại Targu Mures, một thành phố có nhiều người Hungari, mang một lá cờ Szekler khổng lồ,  biểu tượng cho người thiểu số Hungary tìm kiếm sự tự quyết ở Romania.

Những người tham dự hét lên “Quyền tự chủ!” và đưa ra kiến nghị kêu gọi tự trị trên lãnh thổ  của họ.

Szeged,Hungary, photo: MTI

Họ nói  yêu cầu này sẽ không “ảnh hưởng đến nền tự trị lãnh thổ và chủ quyền của Romania”. Có khoảng 1,2 triệu người gốc Hungary ở Romania, một quốc gia có dân số 19 triệu người.

Transylvania là một phần của đế quốc Austro-Hungari cho đến khi lãnh thổ này được trao cho Romania vào năm 1918.

An Tuệ