Nhiều Dân biểu đã cùng gửi thư tới Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ là ông William Barr để yêu cầu mở cuộc điều tra về vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 7/11, Dân biểu Jim Banks của tiểu bang Indiana cho biết: “Tôi đã cùng 38 đồng nghiệp của mình viết thư cho [Tổng Chưởng lý] Bill Barr, để yêu cầu ông điều tra các cáo buộc về gian lận cử tri, và đảm bảo rằng chỉ có toàn bộ các phiếu bầu hợp pháp mới được tính trong cuộc bầu cử này”.

Trong lá thư đề ngày 6/11, nhóm Dân biểu đã yêu cầu ông Barr rằng, với “các báo cáo hiện tại về những bất thường, đặc biệt là trong quá trình kiểm phiếu, đã đến lúc ông Barr sử dụng các nguồn lực của Bộ [Tư pháp] để đảm bảo rằng quá trình [kiểm phiếu] được tiến hành theo cách hoàn toàn phù hợp với luật của tiểu bang và liên bang. Và điều quan trọng nữa là quy trình này phải hoàn toàn minh bạch, để người dân Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào kết quả cuối cùng”.

Các Dân biểu cho biết, cuộc điều tra này chính là trách nhiệm của các nhà lập pháp Mỹ nhằm đảm bảo rằng “quyền bầu cử là bất khả xâm phạm”.

Bức thư nêu rõ: “Điều này không chỉ liên quan đến quyền tiếp cận hòm phiếu, mà còn có nghĩa là đảm bảo rằng giá trị của lá phiếu từ bất kỳ ai cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phương thức gian lận cử tri nào”. Nhóm Dân biểu còn đề cập rằng, các lệnh tư pháp phải được tuân thủ và các quan sát viên phải được cấp quyền theo dõi quá trình kiểm phiếu.

Bức thư tiếp tục: “Với suy nghĩ đó, chúng tôi yêu cầu phản hồi ngay lập tức cho các câu hỏi sau. Ông đang làm gì để đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu vào lúc này? Liệu ông có cam kết sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực mà ông có để đảm bảo rằng, chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính và [chúng] được kiểm đếm một cách hoàn toàn minh bạch hay không?”.

Ngày 7/11, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông tuyên bố Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cuộc bầu cử “còn lâu mới kết thúc”.