Hạ viện Nhật đã thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục 97,71 nghìn tỷ yên (tương đương với 912 tỷ USD) cho năm tài chính 2018, đảm bảo việc ban hành luật trước năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1/4, theo Japan Times.

Khoảng 1/3 trong tổng số ngân sách (tương đương 32.9 nghìn tỷ yên) được dành cho an sinh xã hội dân số, trong khi đó 5,19 nghìn tỷ yên dành cho quốc phòng, khoản chi này sẽ tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Ngân sách đạt kỷ lục cao nhất trong năm thứ 6 liên tiếp mặc dù nước Nhật là nước có nợ công cao nhất.

Dự luật ban đầu được dự kiến thông qua tại Hạ viện hôm thứ Ba (27/2) nhưng đã bị trì hoãn vì các tranh chấp giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập về một dự luật cải cách lao động ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về ngân sách. Sau khi Hạ viện thông qua, ngân sách sẽ được gửi tới Hạ nghị viện.

Ngân sách chắc chắn sẽ được ban hành trước khi kết thúc năm tài chính 2017 và ngày 31/3/2018, theo Hiến pháp Nhật Bản quy định việc ban hành ngân sách tự động 30 ngày sau khi được gửi đến Thượng viện.

Ngân sách cũng bao gồm quỹ cho các trung tâm chăm sóc hàng ngày cho trẻ em như cam kết của Thủ tướng Shinzo Abe trước đó.

Nợ công của Nhật Bản đã giảm nhẹ trong những năm gần đây. Chính phủ có kế hoạch phát hành ít trái phiếu hơn trong ngân sách tài khóa ban đầu năm 2017, nhưng số tiền này vẫn ở mức 33.69 nghìn tỷ yên.

An Hòa