Ngày 17/5 vừa qua (thứ Hai), Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf 2015”.

Dự luật này là bản sửa đổi “Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế 1998” trước đây, mục đích giúp chính phủ Mỹ tăng cường quyền lực chống lại bức hại tôn giáo trên toàn thế giới. Nghị sĩ Hạ viện Mỹ Chris Smith, người đề ra Dự luật này cho biết, Dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp danh sách người nước ngoài vi phạm quyền tự do tôn giáo, từ đó có biện pháp trừng phạt tương ứng.

“Dự luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf 2015” yêu cầu Văn phòng Tự do tôn giáo quốc tế được đặt trong văn phòng Ngoại trưởng, có nhiệm vụ truyền đạt cho các quan chức ngoại giao Mỹ những vấn đề về tự do tôn giáo.

Dự luật yêu cầu lập ra danh sách người nước ngoài tham gia và chỉ đạo bức hại tự do tôn giáo, từ đó có hình thức trừng phạt tương ứng. Đồng thời, Dự luật sau khi sửa đổi sẽ mở rộng danh sách đối tượng tham gia bức hại.

Với những nước nằm trong quan tâm đặc biệt trong Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế, Dự luật đề nghị chia thành những cấp bậc khác nhau và đưa ra Danh sách quốc gia phải theo dõi đặc biệt và Danh sách quốc gia vi phạm chưa đến mức đặc biệt.

Nghị sĩ Chris Smith đã phát biểu trước khi Dự luật được thông qua: “Chúng tôi biết thế giới đang ở thời điểm xâm phạm tự do tôn giáo chưa từng có, khiến hàng chục triệu người bị bức hại”.

Trong phát biểu ông còn chỉ rõ, tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc đang rất xấu. “Trong năm qua, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường đàn áp tất cả các nhóm tôn giáo, bao gồm người Tây Tạng, người Uighur, các Kitô hữu, tất nhiên là có Pháp Luân Công”.

Nghị sĩ Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã có phát biểu ủng hộ Dự luật này, ông cho biết: “Thực hiện quyền tự do tôn giáo cũng thường được xem như là ‘tự do đầu tiên’. Đây là cái gốc lập quốc của chúng ta. Đây không chỉ là giá trị quan của người Mỹ mà thể hiện sự tôn nghiêm của loài người, cần được bảo vệ ở mọi nơi. Những kẻ ưa bạo lực đàn áp tự do tôn giáo là đe dọa nghiêm trọng đối với người Mỹ. Những kẻ này cũng là mối nguy hiểm cho xã hội công dân trên toàn thế giới”.

Hiện Dự luật đã giao cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Nếu được Thượng viện thông qua, Dự luật sẽ giao lại cho Tổng thống Mỹ, sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Mỹ ký.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: