Hạ viện Mỹ ngày 14/9 đã thông qua dự luật ngân sách khổng lồ trị giá 1,2 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa tới (bắt đầu từ ngày 1/10), trong đó sẽ tăng thêm hàng tỷ USD cho chi tiêu quân sự trong khi giảm ngân sách cho các chương trình nghiên cứu y tế và phát triển cộng đồng, theo Reuters.

Với 211 phiếu thuận và 198 phiếu chống, dự luật đã được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua trước khi năm tài khóa hiện tại kết thúc vào ngày 30/9.

Các thành viên Hạ viện đã có 2 tuần tranh luận về việc chi 500 tỷ USD cho các cơ quan trong nước, sau đó lãnh đạo Hạ viện đã gộp thành một gói các biện pháp chi tiêu nội địa trong đó cho phép tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc với mức kỷ lục.

Dự luật dự kiến sẽ phân bổ 658,1 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng và 44,3 tỷ USD cho Bộ An ninh Nội địa, trong đó có 1,6 tỷ USD để xây hàng rào biên giới với Mexico.

Khoảng 31,4 tỷ USD sẽ được dành cho Bộ Nội vụ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Cơ quan quản lý Rừng, Cơ quan Y tế Dân tộc và các cơ quan liên quan. Theo đó, EPA bị cắt giảm 534 triệu USD so sánh với năm tài khóa trước.

Dự luật cũng có một điều khoản ngăn cản Cơ quan Thuế Nội địa thực hiện một điều khoản của Đạo luật Chăm sóc Y tế năm 2010, còn gọi là Obamacare, trong đó áp đặt hình phạt đối với những cá nhân chọn cách không tham gia bảo hiểm y tế.

Giờ đây dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện để thông qua, nhưng dự kiến Thượng viện sẽ không nhất trí với nhiều yếu tố gây tranh cãi trong bản dự luật này.

Các thành viên Đảng Dân chủ cảnh báo rằng dự luật này cần phải được sửa đổi nhiều ở Thượng viện, nơi Đảng Cộng hòa đang nắm 52 trong số 100 tổng số ghế.

Hạo Nhân

Xem thêm: