Hạ viện Mỹ ngày 22/4 thông qua dự luật đưa thủ đô Washington D.C. trở thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ, với 216 phiếu thuận và 208 phiếu chống, không có nhà lập pháp nào thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận.

Theo The Hill, cuộc bỏ phiếu diễn ra sau hơn 90 phút tranh luận gay gắt tại Hạ viện, trong đó các nghị sĩ Dân chủ lập luận rằng việc trao toàn quyền đại diện liên bang cho người dân Washington, D.C là một hành động hợp lý.

Dự luật này mang tên H.R. 51 nhằm lập nên bang thứ 51 của Mỹ với tên gọi mới là Washington, Douglass Commonwealth, đặt theo tên của chính trị gia Frederick Douglass – nhà hoạt động chống nô lệ người Mỹ có 17 năm cuối đời ở Washington, D.C.

Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng từng thông qua dự luật này vào năm 2020 với tỷ lệ 232-180. Tuy nhiên, dự luật về sau đã không vượt qua được “ải” Thượng viện khi đó do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Đảng Cộng hòa đã phản đối việc trao quyền tiểu bang cho Washington DC, một phần vì nó có khả năng dẫn đến việc có thêm 2 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và 1 thành viên Hạ viện Dân chủ.