Một loài cá hiếm sống ở sông Colorado, phía Tây Nam nước Mỹ, đã được rút khỏi danh sách những động vật bên bờ tuyệt chủng, theo AP.

Cơ quan phụ trách bảo vệ cá và động vật hoang dã của Hoa Kỳ đã đề nghị phân loại lại giống cá razorback sucker từ nhóm có nguy cơ tuyệt chủng sang nhóm có nguy cơ bị đe dọa, có nghĩa là giống cá này vẫn có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng ở mức độ cảnh báo thấp hơn.

Hàng trăm ngàn con cá razorback sucker đã từng phát triển mạnh ở hệ thống sông Colorado, con sông chảy qua bảy tiểu bang của Mỹ và đi qua cả Mexico. Nhưng vào những năm 80 của thế kỷ trước số lượng giống cá này chỉ còn lại khoảng 100 con. Các nhà nghiên cứu cho rằng loài cá razorback sucker bị suy giảm số lượng là vì có những giống cá ăn thịt ngoại lai đã tấn công chúng, đồng thời loài cá quý hiếm này đã không thích nghi được với môi trường sống bị thay đổi bởi các con đập được xây dựng trên sông Colorado.

“Mọi việc đang tiến triển”, theo ông ông Tom Chart, giám đốc Chương trình phục hồi các giống cá nguy cấp trên sông Colorado. “Chúng tôi thấy có nhiều cá hơn trong hệ thống [sông Colorado], chúng xuất hiện và sinh sản ở nhiều nơi hơn”, ông cho biết thêm.

Dự án mà ông Chart thực hiện là nhằm bảo vệ giống cá sucker razorback cùng ba loài cá khác, tất cả những loài cá này chỉ được tìm thấy trong hệ thống sông Colorado.

Sucker razorbacks là loài cá đã có mặt trên trái đất từ khoảng 3 triệu đến 5 triệu năm, nhưng giống cá này bắt đầu gặp rắc rối khi dân số ở khu vực phía Tây Nam Hoa Kỳ đông lên. Giới chức địa phương cho phép thả những giống cá ngoại lai vào sông Colorado mà không ngờ rằng chúng sẽ tấn công sucker razorback. Bên cạnh đó, việc xây dựng những con đập trên hệ thống sông Colorado mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nhưng lại làm biến đổi môi trường sống của cá sucker razorback, ông Chart phân tích.

Hàn Đương