Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay, giấy xác nhận cư trú ra đời nhằm phục vụ các địa phương chưa có internet, nhưng sau đó nhiều nơi lạm dụng buộc người dân xin giấy xác nhận nên gây bức xúc.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết: “Giấy xác nhận cư trú là một trong bảy phương thức xác minh cư trú của công dân. Giấy này được thực hiện nhằm mục đích áp dụng cho những khu vực chưa phủ sóng internet, vùng sâu, vùng xa, biên giới…”. 

Trước yêu cầu xin giấy xác nhận cư trú gây phiền hà ở nhiều thành phố lớn, vị đại diện C06 khẳng định, việc này là “hành dân” và làm chậm quá trình cắt giảm thủ tục hành chính hiện nay. 

Theo C06, mục đích ban đầu khi quy định giấy xác nhận cư trú là rất hữu ích đối với những địa phương chưa thể thực hiện thủ tục trên môi trường internet, nhưng sau đó nhiều nơi lạm dụng, buộc người dân xin giấy xác nhận nên gây bức xúc. 

Giấy xác nhận cư trú chỉ là một trong 7 phương thức xác minh cư trú. Do đó, người dân có thể sử dụng nhiều lựa chọn khác để xác minh cư trú như căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNEID, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu dân cư… 

Hiện nay, chính quyền Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương chỉ đạo các đơn vị không yêu cầu người dân trình giấy xác nhận cư trú.