Theo Reuters, ngày 12/10, Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2015 cho giáo sư Angus Deaton với công trình nghiên cứu tiêu dùng, sự nghèo đói và phúc lợi xã hội, nhằm giúp chính phủ các quốc gia cải thiện chính sách thông qua các công cụ như nghiên cứu điều tra hộ gia đình và những thay đổi về thuế.

Thông báo của Ủy ban trao giải Nobel cho biết, “Để thiết lập chính sách kinh tế thúc đẩy phúc lợi xã hội và giảm sự nghèo đói, đầu tiên chúng ta cần phải hiểu những lựa chọn tiêu dùng cá nhân. Hơn bất kỳ ai khác, giáo sư Angus Deaton đã nâng cao nhận thức về việc này.” 

Giáo sư Deaton (69 tuổi), người Mỹ gốc Anh, đã tập trung vào việc sử dụng các dữ liệu điều tra hộ gia đình tại các nước đang phát triển, đặc biệt là dữ liệu về tiêu dùng, để đo lường mức sống và sự nghèo đói.

Hiện ông đang giảng dạy kinh tế học và các vấn đề quốc tế tại đại học Princeton, Mỹ. Một quyển sách của giáo sư Deaton, mang tựa đề “The Great Escape; Health, Wealth and the Origins of Inequality” (tạm dịch: Cuộc đào thoát vĩ đại: y tế, thịnh vượng và nguồn gốc của sự bất bình đẳng), đã được phát hành vào năm 2014.

Giải Nobel Kinh tế, có tên gọi chính thức là giải Sveriges Riksbank trong ngành khoa học kinh tế để tưởng nhớ nhà sáng lập giải Nobel Alfred Nobel, được công bố lần đầu vào năm 1968.

Ban Mai tổng hợp