Các nhà lập pháp ở California, Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật yêu cầu phạt các doanh nghiệp bán lẻ xếp đồ chơi trẻ em ở các khu vực dành riêng theo giới tính.

Politico đưa tin rằng các thành viên Quốc hội California thuộc Đảng Dân chủ, Evan Low và Cristina Garcia, đã đề xuất dự luật yêu cầu các cửa hàng đồ chơi xếp đồ không theo giới tính. Nếu dự luật trở thành luật, một số doanh nghiệp vi phạm do tiếp thị sản phẩm theo giới tính cụ thể sẽ phải đối diện với khoản tiền phạt 1.000 đô-la.

Đạo luật CA AB2826 (19R) của Dân biểu Evan Low sẽ áp dụng cho các cửa hàng bách hóa với 500 nhân viên trở lên bắt đầu từ năm 2023.

Low, chủ tịch Hội đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, không xác định giới tính…) Caucus lập pháp trong cơ quan lập pháp tiểu bang, cho biết vào thời điểm đó, dự luật sẽ khiến việc mua sắm đồ chơi, tất cả mọi thứ, trở nên toàn diện hơn.

“Đây là một vấn đề của trẻ em có thể thể hiện bản thân mà không có sự thiên vị”, ông Low cho biết.

Western Journal đã chỉ trích đạo luật này: “…Ván chơi cuối cùng dường như đang đẩy đất nước đến một tương lai thiếu thốn về tài chính, băng hoại về mặt đạo đức và trung lập giới tính, nơi mọi thứ đều được mua trên Amazon  – nơi cấm những cuốn sách chỉ trích việc vứt bỏ khoa học giới tính”.

Từ Khóa: