Một phân tích về kết quả bầu cử Mỹ trên 3.000 quận cho thấy đã có sự sai lệch quy mô lớn về kết quả bầu cử, có lợi cho Joe Biden ở các quận sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion, theo Rumble.

Phân tích được thực hiện bởi DataScience và được phát hành thông qua BASEDmedia. Phân tích đã tiết lộ rằng các quận sử dụng phần mềm kiểm phiếu Dominion và Hart InterCivic đã liên tục mang lại một lợi thế hơn 5% phiếu bầu cho Joe Biden so với Tổng thống Trump.

“Bằng chứng phân tích cho thấy việc sử dụng máy Dominion X / ICX BMD (Thiết bị đánh dấu lá phiếu) do Dominion Voting Systems sản xuất và các máy của HART InterCivic dường như có ảnh hưởng bất thường đến kết quả bầu cử”, nhà phân tích dữ liệu có 30 năm kinh nghiệm viết trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, theo Epoch Times.

Nhà phân tích đã sử dụng dữ liệu bầu cử và dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2017 để thiết lập một kịch bản cơ sở để dự đoán kết quả bầu cử. Sau đó, ông sử dụng mô hình cơ sở đó để so sánh kết quả của cuộc bầu cử tháng 11.

Nghiên cứu cho thấy Hệ thống bỏ phiếu Dominion tác động đến kết quả bầu cử (ảnh chụp video).

Kết quả cho thấy lượng phiếu bầu cho Biden vượt lên trên đường dự đoán ở 78% các quận sử dụng máy bỏ phiếu từ hai công ty đó. Phân tích cũng chỉ ra rằng ông Biden liên tục nhận được nhiều hơn 5,6% phiếu bầu ở các quận đó so với những gì ông ấy nên nhận được.

Dữ liệu cho biết Dominion/Hart có thể đã được lập trình và thao túng để mang lại lợi thế cho Biden (ảnh chụp báo cáo Bằng chứng về khả năng gian lận ở các quận sử dụng máy bỏ phiếu Dominion).

Từ Khóa: