Khi Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về các vấn đề của người Tây Tạng trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đã thể hiện sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ.

Người đứng đầu nhà nước Tây Tạng và lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma ca ngợi Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên thấy được khó khăn của người Tây Tạng và đã hỗ trợ cho họ. Đạt Lai Lạt Ma chắc chắn rằng Hoa Kỳ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, sẽ giúp đỡ các quốc gia nhỏ hơn như Tây Tạng.

Khi được hỏi về người kế vị, Đạt Lai Lạt Ma nói: “Các bài đăng trên Facebook của Đạt Lai Lạt Ma không quan trọng, điều quan trọng là mọi người Tây Tạng nên nhận thức sâu sắc về kiến thức trong Phật giáo.”

Đạt Lai Lạt Ma tham dự một Guru Puja (Nghi thức tẩy rửa chân) khi đến Sri Udasin Karshni Ashram ở Mathura, UP, Ấn Độ vào ngày 22/09/2019.

Đạt Lai Lạt Ma khi đến Mathura để tham dự một nghi lễ đã nói: “Văn hóa Ấn Độ rất lâu đời, việc truyền bá văn hóa vì hòa bình và đoàn kết này trên toàn thế giới là vô cùng cần thiết. Ngày nay, chúng ta cần giải quyết các xung đột một cách hòa bình, không cần dùng đến bạo lực và văn hoá Ấn Độ có thể góp phần dẫn dắt thế giới giải quyết các cuộc xung đột một cách hòa bình”. 

Đạt Lai Lạt Ma nói rằng hệ thống giáo dục Nalanda vẫn được tìm thấy trong văn hóa Ấn Độ. Đạt Lai Lạt Ma nói: “Trung Quốc có thể là quốc gia có số người theo Phật giáo lớn nhất thế giới, nhưng các tài liệu văn hóa liên quan đến Phật giáo được tìm thấy nhiều nhất ở Ấn Độ. Thực tế, Phật giáo đã truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc thông qua các nhà thám hiểm người Ấn Độ thời cổ đại”.