Các đảng viên nổi tiếng của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ liên tục kêu ca phản đối “tiền đen” trong các chiến dịch, tuy nhiên đảng của họ lại thu về nhiều khoản quyên góp bất ổn và chi tiêu nhiều hơn Đảng Cộng hòa.

Cuối tháng trước, Bloomberg báo cáo rằng các nhóm ủng hộ Biden đã nhận được 145 triệu USD từ các nhà tài trợ “tiền đen” (dark money), trong khi các nhóm liên kết với cựu Tổng thống Donald Trump chỉ nhận được 28,4 triệu USD. Tuy nhiên, trong khi vận động tranh cử, Biden cho biết ông sẽ đặt cải cách tài chính cho các chiến dịch tranh cử trở thành ưu tiên hàng đầu của chính quyền và tập trung vào nó ngay từ đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Như Susan Crabtree đã báo cáo tại Real Clear Politics, “ưu tiên này” đã lùi lại phía sau để làm nổi bật chính sách cứu trợ COVID và luận tội người tiền nhiệm của ông ấy.

“Ít nhất là bây giờ, các dự luật cải cách đã bị gạt sang một bên mặc dù Đảng Dân chủ lập đạo luật HR 1 và S 1 để thể hiện tầm quan trọng của chúng” Crabtree báo cáo, “…đã có nhiều tin tức về kế hoạch của các nhóm cấp tiến chi tiêu nhiều tiền hơn để giúp Đảng Dân chủ giữ được đa số trong Quốc hội và đẩy chương trình nghị sự của đảng sang thiên tả”.

“…American Bridge đã chi 62 triệu USD trong năm 2020 cho các quảng cáo nhằm đánh bại Trump, chiến dịch sẽ khởi động lại vào tháng tới với ngân sách quảng cáo 9 con số để bảo vệ kỷ lục của Biden và duy trì đa số đảng viên Dân chủ [tại Quốc hội] vào năm 2022″, Crabtree cho biết.

Như Emily Zanotti của The Daily Wire đã báo cáo trước đây, ông Biden đã vận động mạnh mẽ để ngăn chặn dòng tiền đen cho các chiến dịch liên bang. “Trang web chiến dịch năm 2020 của ông ấy liệt kê tiền đen là ‘ảnh hưởng xấu trong chính trị’ và ông ấy tuyên bố sẽ hỗ trợ các chiến dịch được tài trợ công khai, chấm dứt hiệu quả mô hình gây quỹ hiện tại”, cô báo cáo.

“Biden tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta có thể cải thiện nền chính trị của mình chỉ trong một đêm nếu chúng ta xả một lượng tiền lớn từ hệ thống và có nguồn tài chính công cho các cuộc bầu cử của chúng ta”, theo cam kết “cải cách chính phủ” của Biden . “Nền dân chủ hoạt động tốt nhất khi một tài khoản ngân hàng lớn hoặc danh sách các nhà tài trợ lớn không phải là điều kiện tiên quyết cho chức vụ và các dân biểu được bầu đến từ mọi thành phần, bất kể nguồn lực. Nhưng trong thời gian quá dài, các lợi ích đặc biệt và các tập đoàn đã làm lệch quá trình chính sách có lợi cho họ với những đóng góp chính trị”.