Trong cuộc tuyển cử Hạ viện Hoa Kỳ năm 2020, Đảng Cộng hòa đã đảo ngược thành công 26 khu vực bầu cử và giành lại 7 ghế từ Đảng Dân chủ, và có thể giành thêm 5 ghế tranh chấp còn lại.

Vào thứ Năm (19/11), ông Dave Wasserman, biên tập viên của Cook Political Report, đã thông báo trên Twitter rằng hiện nay trong Hạ viện, Đảng Dân chủ nắm giữ 221 ghế và Đảng Cộng hòa nắm giữ 209 ghế. Mà trong 5 ghế đang tranh chấp, thì khu 21 của California các ứng cử viên Đảng Cộng hòa có thể giành được, ở khu 25 cũng sẽ như thế, quận thứ hai của Iowa đang xem lại các phiếu bầu, có thể ứng cử viên Đảng Cộng hòa chiến thắng.

Trước ngày tuyển cử, Chủ tịch Ủy ban vận động Nghị viện của Đảng Dân chủ bà Cheri Busto và Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, dự đoán rằng sẽ có một làn sóng màu xanh trong cuộc bầu cử Hạ viện năm nay, và Đảng Dân chủ sẽ có thêm ghế ở Hạ viện.

Tuy nhiên, Cook Political Report đã dự đoán rằng Đảng Cộng hòa có hy vọng ​​sẽ giành thêm 15 ghế, bao gồm 7 ghế đang nghiêng về Đảng Dân chủ mà Đảng Cộng hòa đã đảo ngược thành công, điều này có thể khiến cho ưu thế của Đảng Dân chủ giảm đáng kể.

Mạng lưới phân tích điều tra Dân biểu Poll Analysis Network cũng đã dự đoán rằng, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ kiểm soát đa số ghế.

Mười năm một lần, Nghị viện Hoa Kỳ lại xác định lại ranh giới các khu vực bầu cử và điều này sẽ mang lại lợi thế cho Đảng Cộng hòa trong những kỳ bầu cử tới.

Nathaniel Rakich, một nhà phân tích bầu cử đánh giá: “Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát 188 khu vực tuyển cử, chiếm 43% số ghế của Đảng Cộng hòa trong Hạ viện, Đảng Dân chủ nhiều nhất chỉ kiểm soát 73 khu vực bầu cử sau khi ranh giới được xác định lại”.