Vào ngày 25/2, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Hạ viện về Trung Quốc, Hạ nghị sĩ Mike Gallagher và các dân biểu khác đã tập trung trước đồn cảnh sát Trung Quốc tại Manhattan, kêu gọi thức tỉnh trước những âm mưu ma quỷ của chế độ Trung Cộng. 

Theo ông Mike Gallagher, ĐCSTQ đã thực hiện nhiều hành vi thâm độc nhằm đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến, đồng thời can thiệp vào các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Ông nói, “Họ mua chuộc các chính trị gia, các tổ chức đa quốc gia, các công ty, và trong một số trường hợp là cơ quan thực thi pháp luật. Họ sử dụng bạo lực và các mối đe dọa thay vì thuyết phục. Và giống như băng đảng xã hội đen, họ không ngại việc thủ tiêu người khác.”

Ông Gallagher nói thêm: “Chúng tôi đã mù quáng trong khi ĐCSTQ rất xảo quyệt”; “Bây giờ, họ muốn xuất khẩu sự đàn áp đó ra khắp thế giới, và điều duy nhất cản đường họ là ý chí bảo vệ các giá trị của chúng ta.”

Ông Zhou Fengsuo, người đã tham dự các cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cũng tham gia cuộc biểu tình này. Ông nói: “Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã lầm tưởng rằng thương mại và công nghệ sẽ thay đổi Trung Quốc, nhưng thực tế thì ngược lại: Trung Quốc đang thay đổi Hoa Kỳ”.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, Dân biểu Ritchie Torres cho biết: “Chúng tôi ở đây vì chúng tôi là những người Mỹ tin vào pháp quyền, nhân quyền và tự do của mỗi người, kể cả những người bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Hoa Kỳ.” Ông đặt câu hỏi: “Làm sao chúng ta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có thể tuyên bố là người bảo vệ tự do nếu chúng ta không bảo vệ những người đấu tranh cho tự do trong biên giới của chúng ta hoặc trên đất Mỹ?”

Dân biểu Gallagher nói rằng: “Nếu Quốc hội có thể cùng chung tiếng nói khi đứng lên chống lại và đẩy lùi sự xâm lược của ĐCSTQ, thì nước Mỹ sẽ mạnh hơn, thế giới sẽ mạnh hơn, và thế giới tự do sẽ mạnh hơn.”