Hôm thứ Ba (26/1), dân biểu bang Texas Kyle Biedermann đã giới thiệu một dự luật cho phép người dân Texas bỏ phiếu về việc ly khai khỏi Hoa Kỳ.

Dự luật Hạ viện 1359 (House Bill 1359), còn được gọi là Đạo luật Trưng cầu dân ý Độc lập Texas (Texas Independence Referendum Act), sẽ cho phép người dân bỏ phiếu về việc Cơ quan Lập pháp có nên thành lập một ủy ban lâm thời chung để lên kế hoạch giành độc lập cho tiểu bang hay không.

Ông Biedermann viết trên Twitter: “Hôm nay, tôi đã đệ trình dự luật HB 1359, Đạo luật Trưng cầu Dân ý Độc lập Texas. Trong nhiều thập kỷ, những lời hứa của nước Mỹ và quyền tự do cá nhân của chúng ta đã bị xói mòn. Giờ là lúc Người dân Texas có quyền quyết định tương lai của chính mình”.

Trong một thông cáo báo chí, tổ chức Texas Nationalist Movement (Phong trào Dân tộc Texas) giải thích rằng “dự luật sẽ cho người dân Texas cơ hội đi bỏ phiếu vào tháng 11/2021 và bắt đầu quá trình xác nhận lại vị thế của chúng ta như một quốc gia độc lập. Nếu người dân bỏ phiếu ủng hộ, dự luật quy định việc thành lập một ủy ban để bắt đầu thực hiện kế hoạch chuyển tiếp, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc tách khỏi chính phủ liên bang”.

Chủ tịch Texas Nationalist Movement Daniel Miller nói thêm rằng dự luật này chỉ đơn giản là đặt câu hỏi cho người dân Texas. Thậm chí ngay cả khi các nhà lập pháp không hỗ trợ Texit, thì ở mức tối thiểu, họ cũng sẽ hỗ trợ để người dân có quyền công khai thảo luận và biểu quyết về vấn đề này. 

Dân biểu Biedermann nói rằng chính phủ quốc gia đang khiến người dân Texas thất vọng và họ nên được phép bỏ phiếu về việc tách khỏi liên bang.