Dự thảo chỉ ra rằng ĐCSTQ không những không từ bỏ ý định thôn tính Đài Loan bằng vũ lực, mà còn sử dụng chính hệ thống dân chủ và tự do của Đài Loan để tiêu diệt nền dân chủ Đài Loan.

Ngày 6/10, dự thảo sửa đổi Luật An ninh Quốc gia do nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP hay còn gọi là Đảng Dân Tiến) của Đài Loan Vương Định Vũ đề xuất, đã được thông qua trong lần đọc đầu tiên tại Lập Pháp Viện. Theo quy định mới của dự thảo, nếu tuyên truyền chính trị vi phạm bản sắc dân tộc, cá nhân có thể bị phạt tới 100.000 Đài tệ (tương đương 80 triệu đồng); nếu vẫy lá cờ năm sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có thể bị phạt tới 50.000 Đài tệ (tương đương 40 triệu đồng), theo NTDTV.

Dự thảo đã được gửi đến Bộ Lập pháp Đài Loan để thảo luận cùng ngày, bản đọc đầu tiên đã được hoàn thành và nó đã được gửi đến Ban Nội chính để xem xét.

Dự thảo được ông Vương Định Vũ đề xuất và được 30 nhà lập pháp bao gồm các nhà lập pháp DPP He Xinchun, Zhou Chunmi, Cai Yiyu và nhà lập pháp Đảng Cơ Tiến của Đài Loan, Chen Baiwei, cùng ký.

Dự thảo bổ sung rằng người dân Đài Loan không được tiến hành các hoạt động tuyên truyền liên quan đến mục đích chính trị vi phạm bản sắc dân tộc hoặc hợp tác với công tác mặt trận thống nhất của đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, các thế lực thù địch ở nước ngoài hoặc những người được phái cử của các nhóm này, nếu không sẽ bị phạt từ 10.000 đến 100.000 Đài tệ và tịch thu tài liệu.

Dự thảo cũng quy định, khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền nói trên, nếu nâng, hạ, treo, trưng, ​​cầm, vẫy cờ đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và các thế lực thù địch nước ngoài hoặc cờ đại diện đảng, chính quyền, quân đội của họ ở nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10.000 đến 50.000 Đài tệ.

Dự thảo chỉ ra rằng ĐCSTQ không những không từ bỏ ý định thôn tính Đài Loan bằng vũ lực, mà còn sử dụng hệ thống dân chủ và tự do của Đài Loan để thu hút một số nhóm và cá nhân tuyên truyền và hợp tác với cuộc chiến thống nhất chống lại Đài Loan nhằm mục đích tiêu diệt nền dân chủ của Đài Loan. Hành vi này đã vượt qua các hành vi dân chủ. Ranh giới của quyền tự do ngôn luận đòi hỏi phải thiết lập một cơ chế bảo vệ hiến pháp dân chủ từ hệ thống luật pháp.

Vào ngày 6/10, dự thảo sửa đổi “Quy định về quan hệ nhân dân qua eo biển” do Vương Định Vũ đề xuất cũng đã được hoàn thành tại Viện Lập pháp. Dự thảo quy định rõ ràng rằng nếu trường học các cấp ở Đài Loan có bất kỳ lời hứa hoặc tuyên bố hợp tác nào với mặt trận thống nhất của Bắc Kinh, Bộ Giáo dục có thể ra lệnh đình chỉ tuyển sinh của họ.

Cùng ngày, Viện trưởng Hành chính Viện Đài Loan, Tô Trinh Xương cũng tuyên bố với các trường cao đẳng và đại học trong nước rằng ông đã yêu cầu Bộ Giáo dục kiểm tra xem các trường có tham gia cam kết “Một Trung Quốc” trong trao đổi học thuật xuyên eo biển hay không.