Cựu TT My Donald Trump hôm thứ Ba (2/2) đã chính thức phản hồi trước các điều khoản luận tội được đệ trình bởi các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện vào tháng trước.

Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội ông Trump với số phiếu 232-197 vào ngày 13/1 với cáo buộc “kích động một cuộc nổi dậy” tại Điện Capitol.

Ông Trump gọi quá trình này là “vi hiến” vì ông không còn nắm quyền.

Cựu TT Mỹ lập luận:

“Điều khoản hiến pháp yêu cầu rằng một người thực sự đang giữ chức vụ mới bị luận tội. Kể từ khi Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không còn là ‘Tổng thống’, điều khoản ‘sẽ bị phế truất khỏi Văn phòng trong phiên luận tội vì …’ là điều mà Thượng viện không thể thực hiện được … ”

Ông Trump cũng phủ nhận cáo buộc liên quan đến cuộc nổi dậy tại Đồi Capitol hoặc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết ông luôn thực hiện đầy đủ và trung thành các nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, và luôn hành động với khả năng tốt nhất để giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời không bao giờ tham gia vào các Tội trọng hoặc Tiểu hình.

“Giống như tất cả người Mỹ, Tổng thống thứ 45 được Tu chính án thứ nhất bảo vệ”, ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho rằng theo Tu chính án thứ nhất, ông có quyền đặt câu hỏi về kết quả bầu cử trong bài phát biểu của ông tại điện Capitol ở DC vào ngày 6 tháng 1.

Cuối cùng, ông Trump đã yêu cầu các thành viên của Thượng viện loại bỏ cáo buộc ông là người kích động nổi loạn và yêu cầu tuyên trắng án cho ông.