Khoảng 60% người Mỹ được khảo sát trong một cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac cho biết, đối với Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn so với Nga.

Cuộc thăm dò, được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3, đã hỏi 1.795 người Mỹ trưởng thành về quan điểm của họ đối với một loạt chủ đề chính trị. Một câu hỏi yêu cầu người trả lời xác định ai mà họ coi là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong số các quốc gia Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba.

Đa số 61% người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 22% cho rằng Nga. Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu đối với những người được hỏi trong các đảng phái. 79% đảng viên Cộng hòa, 64% đảng viên độc lập và 47% đảng viên Dân chủ chọn Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Hoa Kỳ.

Ngược lại, 38% đảng viên Đảng Dân chủ, 18% đảng viên độc lập và 10% đảng viên Cộng hòa coi Nga là mối đe dọa hàng đầu.

Những phát hiện của đại học Quinnipiac tương tự như những phát hiện từ một cuộc khảo sát gần đây của viện Gallup , cho thấy 50% số người được hỏi ở Hoa Kỳ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, so với 32% cho rằng Nga là mối đe dọa lớn hơn. Cuộc thăm dò của Gallup thậm chí còn cho thấy quan điểm tiêu cực rộng hơn về Trung Quốc, với hơn 8/10 người Mỹ bày tỏ quan điểm bất lợi về nước này.