Theo Financial Times, vì Trung Quốc không thể nghiên cứu và phát triển độc lập hoàn toàn trong lĩnh vực công nghệ, nên các thành phần quan trọng trong sản xuất ô tô tự lái của Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây.

Financial Times chỉ ra rằng, các nhà sản xuất oto tự lái của TQ chủ yếu dựa vào nguồn cung từ các công ty Mỹ bao gồm Nvidia, Qualcomm và Intel. Điều này dẫn đến việc Bắc Kinh ở vào thế bị động trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Trong những năm gần đây, chính quyền TQ đã chi rất nhiều tiền để trợ cấp cho ngành công nghiệp chip nhưng không mấy thành công. Một nhà tư vấn ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc, nói với Financial Times rằng việc phát triển chip ô tô nội địa của Trung Quốc hiện đang gặp phải một loạt vấn đề cơ bản.

Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 1 triệu ô tô mỗi năm, nhưng quy mô lợi nhuận vẫn không đủ để tài trợ cho việc phát triển chip tự lái.

Những người trong ngành chỉ ra rằng ngành thiết kế chip của Trung Quốc vẫn còn kém Mỹ và các nước khác vài năm.

Theo Sound of Hope