Matt Braynard, người đứng đầu Dự án Liêm chính của Cử tri, cho biết hôm 10/12 rằng ông đã giao bằng chứng về hơn 21.000 trường hợp bất thường trong bầu cử cho ba quan chức hàng đầu của Georgia.

Trong một bức thư gửi cho Thống đốc Brian Kemp, Chánh Thư ký tiểu bang Brad Raffensperger và Tổng chưởng lý Chris Carr, Braynard cho biết ông đã gửi qua FedEx một phong bì có ổ USB “chứa bằng chứng về các lá phiếu bất hợp pháp đã được bỏ phiếu” ở Georgia vào ngày 3/11 trong cuộc tổng tuyển cử. Braynard cho biết ông thu thập được bằng chứng thông qua Dự án Liêm chính của Cử tri, dự án này được “trả kinh phí bằng các khoản đóng góp gây quỹ từ nhiều cư dân”.

Braynard cho biết nhóm của ông đã liên hệ với các cử tri mà tiểu bang Georgia đánh dấu là đã yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt, nhưng không gửi trả lại phiếu bầu mà tiểu bang đã gửi cho họ.

Braynard cũng lưu ý những cử tri đã nói trong các cuộc gọi với dự án rằng họ không yêu cầu bỏ phiếu “mặc dù tiểu bang đánh dấu họ là đã yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt”, cũng như những cử tri đã nói với Dự án Liêm chính của Cử tri rằng họ đã yêu cầu một lá phiếu và gửi trả lại qua đường bưu điện, nhưng tiểu bang Georgia không ghi rằng nó đã được nhận.

Các bảng khác bao gồm bằng chứng về những cử tri đã bỏ phiếu ở hai bang khác nhau, trong đó có Georgia. Tài liệu cho biết những cử tri đã “đăng ký” bỏ phiếu với một địa chỉ được liệt kê tại cơ sở Bưu điện Hoa Kỳ và “ngụy trang địa chỉ đó thành một căn hộ” hoặc hộp thư bưu điện. Braynard cũng nêu rõ những bất thường bị cáo buộc khác xảy ra trong cuộc bầu cử ở Georgia.

“Tôi nhận thức rõ rằng việc kiểm tra bằng chứng này có thể là một thử thách phức tạp và tốn thời gian”, Braynard viết. “Để hỗ trợ các ông trong nỗ lực này, tôi rất vui lòng khi sẵn sàng hỗ trợ nhân viên của các ông xác nhận nó”.

Các quan chức tại văn phòng tổng chưởng lý Georgia và văn phòng chánh thư ký đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về bức thư của Braynard.

Chánh Thư ký tiểu bang Brad Raffensperger đã từng cho biết không có bằng chứng về những bất thường có thể làm đảo lộn kết quả bầu cử và đã thúc đẩy việc chứng nhận kết quả bầu cử. Vào ngày 7/12, ông thông báo rằng Georgia đã chứng nhận lại kết quả bầu cử của mình sau khi kiểm phiếu lại, mặc dù quận Coffee cho biết họ không thể sao chép kết quả trên máy cử tri.

“Tôi có thể cung cấp cho bạn danh sách những người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, những người đã nộp giấy thay đổi địa chỉ tiểu bang ở Georgia, họ chuyển đến một tiểu bang khác”, Braynard đã viết vào tháng trước về cuộc bầu cử của Georgia. “Và tôi cũng có thể cho bạn xem đăng ký cử tri tiểu bang tiếp theo của những cá nhân này ở các tiểu bang khác, những người sau đó bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu vắng mặt ở Georgia”, ông nói thêm. “Tôi có thể cho bạn xem tên của những người và hồ sơ về việc họ đã bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang và dữ liệu thô mà các tiểu bang cung cấp”.

FBI đã liên hệ với Braynard để làm việc về những phát hiện của dự án Dự án Liêm chính của Cử tri.

DKN đã mở kênh DKN TV trên mạng xã hội SafeChat, mời quý độc giả đăng ký và theo dõi chúng tôi trên SafeChat. Đây là nền tảng an toàn, bảo mật và không theo dõi người dùng, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

Tải ứng dụng, kết nối với DKN trên mạng xã hội không kiểm duyệt:
📱 𝐈𝐎𝐒 : Tải xuống tại đây
📱 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝 : Tải xuống tại đây