Chính quyền Trung Quốc gần đây đã giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tăng dự trữ vàng. Ông Trương Gia Đôn (章家敦), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc,  tin rằng chính quyền Trung Quốc đang đề phòng các biện pháp trừng phạt, đó là một “tín hiệu chiến tranh”.

Vào ngày 25 tháng 3, ông Trương Gia Đôn đã đăng lại một dòng tweet có nội dung: “Trung Quốc đã cắt giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tốc độ bán ra vẫn tiếp tục tăng nhanh. Đồng thời, Trung Quốc đang tăng cường dự trữ vàng”.

Ông Trương Gia Đôn nhận xét: “Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công Đài Loan hoặc các quốc gia láng giềng khác, nên họ đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt. Vì vậy, đổi đô la lấy vàng là một tín hiệu chiến tranh.”

Ít nhất một năm trước, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraina, nhóm chuyên gia cố vấn của chính quyền Trung Quốc đã công khai đề xuất “Xem xét việc giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ”.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, tại một Diễn đàn kinh tế bàn luận về  “Triển vọng kinh tế, tài chính thế giới và trật tự toàn cầu” năm 2022, Dư Vĩnh Định (余永定), thành viên của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện mức độ an ninh đối với tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc, đặc biệt là dự trữ ngoại hối.

Ôngg Dư Vĩnh Định đã chỉ ra tại cuộc họp rằng, cơ cấu hiện tại của tài sản và nợ ở nước ngoài của Trung Quốc cần phải được điều chỉnh, mục đích là “cải thiện tính an toàn cho tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc, đặc biệt là dự trữ ngoại hối.”