Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử thống đốc bang Kansas, ông Sam Brownback, làm đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế, theo thông báo ngày 26/7 từ Nhà Trắng.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Brownback sẽ phụ trách điều hành Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, AP đưa tin.

Văn phòng này có trách nhiệm thúc đẩy tự do tôn giáo như một mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, theo thông tin từ trang web của Bộ Ngoại giao. Cụ thể, Văn phòng sẽ giám sát “các hoạt động đàn áp tôn giáo và phân biệt đối xử trên toàn thế giới, đề xuất và thực hiện các chính sách cho các khu vực hoặc quốc gia tương ứng, và xây dựng các chương trình để thúc đẩy tự do tôn giáo.”

Ông Brownback, 60 tuổi, hiện đang giữ nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị thống đốc bang Kansas. Trước khi được bầu vào vị trí này, ông Brownback từng là hạ nghị sỹ đại diện cho Kansas vào năm 1995 và 1996, sau đó trở thành thượng nghị sỹ từ năm 1996 đến năm 2011, theo Politico.

Trong thời gian làm việc tại Thượng viện, ông Brownback tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo và góp phần hình thành Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, được thông qua vào năm 1998.

Người Mỹ cho thấy họ đặc biệt đánh giá cao vai trò của hoạt động tôn giáo. Theo khảo sát năm 2014 của Pew Research Center, ba phần tư số người được khảo sát cho biết tôn giáo ít nhiều đều có ý nghĩa quan trọng đối với họ, trong đó 53% số người nói rằng tôn giáo “rất quan trọng”. Chỉ có một số ít người trả lời rằng tôn giáo “không quan trọng lắm” (11%) hoặc “không quan trọng chút nào” (11%).

Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Ở Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn kính Chúa trời”.

Thu Phương

Xem thêm:

Từ Khóa: