Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ đề xuất sáp nhập Bộ Lao động với Bộ Giáo dục trong kế hoạch lớn nhằm cải tổ Chính phủ liên bang, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư (20/6).

Vào những năm 1990, giới lập pháp Đảng Cộng hòa từng đề xuất sáp nhập bộ Giáo dục và Lao động với Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) thành cơ quan mới tên Bộ Giáo dục và Việc làm. Nhưng kế hoạch này lúc đó chỉ dừng lại trên bàn giấy.

Đề xuất của chính quyền Trump được đưa ra sau một tháng thẩm định bởi các cơ quan nội các nhằm hướng tới mục tiêu thu hẹp chính phủ liên bang. Tinh giản biên chế là tầm nhìn đã có từ lâu. Đề xuất kết hợp hai bộ, vốn cần được Quốc hội thông qua, cũng phù hợp với ưu tiên tái trang bị các chương trình đào tạo đại học, giúp sinh viên trực tiếp kết nối với thị trường lao động của chính phủ.

Theo Wall Street Journal, Bộ Giáo dục là một trong những cơ quan nhỏ nhất thuộc chính phủ liên bang, ước tính có khoảng 3.900 nhân viên và đã bị cắt giảm 10% sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Bộ Lao động có khoảng 15.000 nhân viên làm việc trong các cơ quan hành pháp khác nhau, bao gồm giám sát an toàn lao động, lương thưởng và chế độ giờ làm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận thông tin trên. Đại diện Bộ giáo dục cũng chưa cho biết ý kiến.

Triệu Hằng