Ủy ban 1776 được cựu Tổng thống Trump thành lập đã ban hành một báo cáo tóm tắt “các nguyên tắc sáng lập nước Mỹ và phương thức mà những nguyên tắc đó định hình đất nước chúng ta”. Tuy nhiên Tân Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng giải tán ủy ban này bằng lệnh hành pháp, theo The Federalist.

Quyết định của ông Biden khiến nhiều người ngạc nhiên vì như Chủ tịch ủy ban Larry P. Arnn cho biết mục đích của Ủy ban là rất tốt đẹp. “Báo cáo [của ủy ban] 1776 kêu gọi người dân Mỹ quay trở lại với lý tưởng thống nhất được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập”, và “Báo cáo vinh danh những người Mỹ vĩ đại nhất, [bao gồm cả] da đen và da trắng, đàn ông và phụ nữ”, ông Arnn nói.

Ủy ban 1776 được cựu TT Trump xây dựng nhằm khôi phục “bản sắc chung của chúng ta bắt nguồn từ các nguyên tắc sáng lập” – mà theo như báo cáo của ủy ban là “con đường dẫn đến một nước Mỹ mới thống nhất và một tương lai tự tin của nước Mỹ”.

Ông Arnn nói: “Các nguyên tắc lập quốc của chúng ta là chìa khóa cho một dân tộc hòa bình, tự chủ”, “và Ủy ban 1776 được lập ra để giáo dục công chúng Mỹ về các nguyên tắc đó. Báo cáo của Ủy ban là một bản giới thiệu dễ tiếp cận đối với các sự kiện lịch sử về sự sáng lập nước Mỹ và các nguyên lý phát triển”.

Bản báo cáo của Ủy ban bắt đầu bằng một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc lập quốc và cấu ​​trúc hiến pháp mà những người sáng lập đã xây dựng, sau đó dẫn chứng các mối đe dọa khác nhau đối với chính phủ, và đề xuất các công cụ mà người Mỹ có thể sử dụng để khôi phục quyền công dân của nền cộng hòa.

Mặc dù không phủ nhận rằng nước Mỹ được thành lập bởi một dân tộc cụ thể có lịch sử, tôn giáo và nhân cách cụ thể, báo cáo của Ủy ban 1776 nhấn mạnh rằng quốc gia được thành lập dựa trên các nguyên tắc phổ quát nêu rõ trong Tuyên ngôn. Đây là lý do tại sao cựu Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng rằng Hoa Kỳ kỷ niệm sinh nhật của mình vào ngày 4/7/1776.

Trong công thức của Lincoln, Hiến pháp là văn bản đảm bảo các nguyên tắc của Tuyên ngôn trên thực tế. Báo cáo của Ủy ban tóm tắt tình thế tiến thoái lưỡng nan mà những người sáng lập phải đối mặt trong việc tạo ra một khuôn khổ quản lý cho Hoa Kỳ: “Chính phủ mới cần phải đủ mạnh để đảm bảo các quyền được thực thi mà không lạm dụng quyền lực dẫn tới các hành động vi phạm”.

Dựa trên các quyền của người dân, Hiến pháp thiết lập một chính phủ liên bang với quyền lực có giới hạn nhưng năng động, do các đại diện của nhân dân giám sát. Thông qua “các biện pháp phòng ngừa bổ trợ” như phân chia quyền lực, chủ nghĩa liên bang và hoàn cảnh tự nhiên của một nước cộng hòa lớn mạnh, các quyền của người dân sẽ được bảo tồn và mối đe dọa của chế độ chuyên chế sẽ bị loại bỏ.

Ngày nay, trào lưu tư tưởng thiên tả khoác lên mình tấm áo “cấp tiến” đang tấn công vào giá trị cốt lõi của chính phủ cộng hòa bằng yêu cầu thiết lập sự công bằng theo định nghĩa của họ. Báo cáo của Ủy ban 1776 tuyên bố rõ ràng rằng chủ trương của phe cánh tả “ít có khả năng đạt được hòa giải chủng tộc và hàn gắn hơn” vì nó từ chối “giấc mơ của Martin Luther King cho nước Mỹ”.

Báo cáo đề nghị, để bảo tồn các phước lành của tự do cho các thế hệ tương lai, các gia đình cần nuôi dưỡng và dạy dỗ “những công dân có trách nhiệm đạo đức, yêu nước Mỹ và đón nhận những ân tứ và trách nhiệm của tự do và chính phủ”; chính quyền tiểu bang và địa phương cần mở ra các chương trình giảng dạy để truyền tải “lòng yêu nước được soi sáng” thông qua việc đọc các tài liệu lịch sử gốc; và các nhạc sĩ, nhà làm phim và những người có ảnh hưởng xã hội nên sáng tạo những nội dung “với chân lý vĩnh cửu”, “thể hiện tinh thần Hoa Kỳ”.

Theo lời của thành viên Ủy ban Charles Kesler, báo cáo dự định tái rửa tội cho công dân Mỹ trong Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, làm sống lại tâm hồn của người Mỹ trong thế kỷ 21.

Những thành viên của Ủy ban nói rằng, họ tin động thái giải tán ủy ban 1776 của ông Biden không làm thể làm thay đổi sứ mạng của họ. “Ủy ban có thể bị bãi bỏ, nhưng những nguyên tắc này và lịch sử của chúng ta thì không thể. Tất cả chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để truyền bá và bảo vệ chúng”.