Chính quyền Anh quyết định trả các khoản nợ của gần 300 năm trước.

Chính phủ Anh đã quyết định trả nợ cho các nhà đầu tư trong năm 1720, khi mà công ty biển Nam bị phá sản, và nhiều người Anh đã bị mất tài sản của họ. Ở đất nước lúc đó đã xảy ra khủng hoảng tài chính, bắt buộc chính phủ Anh phải hướng đến các chủ nợ quốc tế.

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng lên kế hoạch để quyết toán trái phiếu phát hành trong năm 1927 bởi Winston Churchill để trang trải các khoản nợ của Thế chiến I và chiến tranh Crimea.  Nợ được lên kế hoạch trả với lãi suất thấp.

Tổng nợ “lịch sử” của nước Anh là 2.5 tỷ bảng.

Theo Epochtimes.ru