Sau khi Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ vì khủng bố, người Mỹ nhanh chóng xây dựng lên Tháp Tự Do (Freedom Tower) từ ngay đống tro tàn từ sự kiện thảm khốc. 

Giờ đây, Tháp Tự Do một lần nữa trở thành niềm tự hào và sức sống của người Mỹ.

Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)
Tháp Tự Do (Ảnh: Getty Images)

Mai Lan tổng hợp

Xem thêm:

Từ Khóa: