Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hôm 19/10 đã công bố một sửa đổi hiến pháp để ngăn các nhà lập pháp Đảng Dân chủ mở rộng Tòa án Tối cao nếu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng vào cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và Đảng Dân chủ kiểm soát luôn Thượng viện, theo The Epoch Times.

Điều khoản, được gọi là sửa đổi “Giữ chín [Thẩm phán]”, sẽ ngăn Quốc hội mở rộng hoặc loại trừ các thẩm phán từ Tòa án Tối cao.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong một tuyên bố cho biết”

“Đừng nhầm lẫn, nếu đảng Dân chủ thắng cử, họ sẽ kết thúc cuộc bầu cử và đóng gói Tòa án tối cao, mở rộng số lượng thẩm phán để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị cấp tiến của họ, cố thủ quyền lực của họ qua nhiều thế hệ và phá hủy nền tảng của hệ thống dân chủ của chúng ta” 

Ngoài ông Cruz, còn có sự tham gia của 5 thượng nghị sĩ khác bao gồm: Thom Tillis , Martha McSally, Roger Wicker , Kelly Loeffler Và Cindy Hyde-Smith .

Điều này xảy ra sau khi các  đảng viên Dân chủ từ cả hai viện  đe dọa sẽ mở rộng Tòa án Tối cao nếu các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện tiến tới lấp chỗ trống do cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg để lại.

Hiện các đảng viên Dân chủ và những người cấp tiến lo ngại nếu những ngày tới Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận thẩm phán Amy Coney Barrett, người được TT Trump đề cử vào vị trí trống của Toà án Tối cao thì Tòa án sẽ có khuynh hướng theo trường phái bảo thủ (conservative) [1], ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của họ trong nhiều năm tới.

Chú thích:

[1] Từ conservative thường được dịch là “bảo thủ” trong tiếng Việt và có thể gây hiểu nhầm nghĩa, trong khi từ này có hàm nghĩa là là bảo vệ, duy trì các giá trị truyền thống như tín ngưỡng, phản đối quan hệ đồng tính, phản đối phá thai… Tại Mỹ, những người conservative thường là các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Đối lập với trường phái này là liberal, thường được dịch là “tự do”, với những quan điểm phản truyền thống như ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai.