Các nghị sĩ Cộng hòa đã giới thiệu dự luật cải cách thuế được dự đoán rất nhiều vào hôm 2/11. Đây là nỗ lực lập pháp quan trọng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Epoch Times đưa tin.  

Ủy ban Chính sách và Tài chính Hạ viện đã giới thiệu dự thảo luật thuế mới, được viết lại bởi các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Theo một bản tóm tắt đã được công bố, dự thảo sẽ cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 20%.

Luật thuế mới, với tên gọi ‘Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế’ (Tax Cuts and Jobs Act), sẽ giữ nguyên mức thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất là 39,6%, áp dụng cho các cặp vợ chồng có thu nhập trên 1 triệu USD/năm. Cụ thể, các khung thuế suất mới đối với thuế thu nhập cá nhân sẽ là:

  • 12%: đối với thu nhập lên đến 45.000 USD cho cá nhân và 90.000 USD cho các cặp vợ chồng;
  • 25%: đối với thu nhập lên đến 200.000 USD cho cá nhân và 260.000 USD cho các cặp vợ chồng;
  • 35%: đối với thu nhập lên đến 500.000 USD cho cá nhân và 1 triệu USD cho các cặp vợ chồng;

Dự luật cũng tăng các khoản khấu trừ gia cảnh cho thuế thu nhập, từ 6.350 USD lên 12.000 USD đối với cá nhân, và từ 12.700 USD lên 24.000 USD đối với các cặp vợ chồng.

Dự luật bãi bỏ khấu trừ thuế đối với thuế thu nhập tiểu bang và thuế tiêu thụ. Nhưng sẽ cho phép khấu trừ thuế tài sản tiểu bang, lên đến 10.000 USD  cho cả vợ chồng và cá nhân. Dự luật tăng khoản khấu trừ thuế cho trẻ em từ 1.000 USD lên 1.600 USD.

Ngoài ra, các quy định liên quan đến các ưu đãi thuế đối với các quỹ hưu trí tư nhân 410 (k) sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, dự luật đề xuất thay đổi đối với khoản khấu trừ lãi vay thế chấp. Theo dự thảo, chủ sở hữu các căn nhà hiện tại có thể giữ nguyên khoản khấu trừ lãi vay thế chấp của mình, nhưng đối với các căn nhà mua trong tương lai, họ sẽ được khấu trừ không quá 500.000 USD (thấp hơn mức hiện nay là 1 triệu USD cho cặp vợ chồng).

Thuế suất chuyển lợi nhuận về nước của các công ty Mỹ ở nước ngoài sẽ lên đến 12%. Những tài sản phi tiền mặt cũng sẽ dần dần bị đánh thuế, nhưng ở mức thuế suất thấp hơn.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói hôm 30/10 rằng Hạ viện Mỹ có thể sẽ xem xét dự luật trong tuần bắt đầu từ ngày 13/11. “Để giữ được tiến độ, chúng tôi muốn Hạ viện thông qua dự luật trước Ngày lễ Tạ ơn (23/11).  Đây là một lịch biểu rất gấp, nhưng nó sẽ giúp chúng ta cắt giảm thuế trong năm nay”, bà Sanders cho biết.

Ông Kevin Brady, Chủ tịch Ủy ban Chính sách và Tài chính Hạ viện cho biết Tổng thống Trump hoàn toàn ủng hộ dự luật thuế mới. Tổng thống Trump cũng nói ông hy vọng các nhà lập pháp sẽ phê chuẩn dự luật vào cuối năm nay. Nếu được cả 2 viện thông qua, đây sẽ là cuộc cải cách thuế đầu tiên của Mỹ từ năm 1986.

 Phạm Duy, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh