Chi phí quốc phòng và an ninh của Nga hiện tại là quá cao, và chúng có thể được chia sang cho giáo dục và cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov đã nói với các phóng viên.

Bộ trưởng cho rằng, chi tiêu quân sự theo kế hoạch chiếm một phần ba ngân sách nhà nước là một số tiền quá lớn, nó có thể được phân bổ sang cho các lĩnh vực khác.

Bộ trưởng cũng lưu ý đến số lượng lớn các nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật, là có thể tối ưu hóa. Ông nhấn mạnh rằng đang tồn tại một “nguồn dự trữ lớn”.

Bộ trưởng cũng cho rằng, sự cắt giảm 10% ngân sách Nga được thông qua như vậy là chưa đủ, nhưng dù sao cũng cần phải tiếp nhận các biện pháp bổ sung: “Hoặc là tối ưu hóa hơn nữa, củng cố ngân sách, hoặc là sử dụng một lượng lớn quỹ dự trữ”. Ông lưu ý rằng quyết định về ngân sách sẽ phải thay đổi khá thường xuyên vào năm sau.

Theo Epochtimes.ru