Ngay sau khi Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc, Trung Nam Hải đã phát đi một tín hiệu kỳ lạ khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi ” an ninh chính trị “. Bộ Công an cũng sửa đổi lời tuyên thệ của công an để đặt” bảo vệ an ninh chính trị “lên hàng đầu. Theo phân tích của các nhà bình luận, điều này ám chỉ rằng chế độ của ông Tập Cận Bình không an toàn, và làm nổi bật sự nghiêm trọng của mâu thuẫn nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Một tuần sau khi kết thúc Phiên họp toàn thể lần thứ sáu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 18 tháng 11 để xem xét “Chiến lược an ninh quốc gia”. Cuộc họp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Tân Hoa Xã đưa tin cuộc họp đặt “an ninh chính trị” lên hàng đầu và đề cập đến an ninh của quyền lực nhà nước, hệ thống và hệ tư tưởng.

Bài viết này chỉ có 732 từ, nhưng từ “an ninh” đã xuất hiện tới 42 lần. “An ninh chính trị” được đặt lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh “phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Đường TĨnh Viễn nói với NTDTV rằng cái gọi là an ninh chính trị là an ninh của chế độ, và trên thực tế, nó ám chỉ sự an toàn của quyền lực của Tập Cận Bình.

Chuyên gia bình luận các vấn đề thời sự Hách Bình của Epoch Times đã viết một bài báo rằng “Chiến lược” này nêu bật tính chất nghiêm trọng của cuộc đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ .

Các báo cáo truyền thông của Đảng cũng cho biết rằng ông Tập Cận Bình đã tuyên bố tại cuộc họp rằng “để đạt được loại hình an ninh này,” tiền đề là “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng phải được duy trì và một hệ thống lãnh đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả và có thẩm quyền đối với công tác an ninh quốc gia phải được cải thiện.”

Lý Mộc Dương, người dẫn chương trình “Tin tức nổi bật”, tin rằng từ “đạt được” sử dụng ở đây có nghĩa là nó chưa đạt được, hoặc ít nhất nó có nghĩa là “chưa đạt được hoàn toàn.” Nói cách khác, chế độ của Tập Cận Bình không an toàn.

Ông Tập liên tục thanh trừng hệ thống chính trị và luật pháp, và các quan chức công an cấp cao lần lượt bị cách chức. Cách đây không lâu, ông cũng đã thay thế Cục trưởng Cục An ninh Trung Nam Hải, phá vỡ thông lệ lựa chọn và nâng cấp từ Cục An ninh và trực tiếp điều chuyển nhân sự từ quân đội dã chiến. Đây đều được coi là những biểu hiện cho thấy tâm lý bất an của Tập Cận Bình.

Ngoài ra, Bộ Công an Trung Quốc gần đây đã sửa đổi lời tuyên thệ gia nhập lực lượng, điều này dường như là một bằng chứng tăng cường sự an toàn của ông Tập. Cam kết chuyển từ “trung thành với đảng” thành “ủng hộ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc”; và từ “duy trì sự ổn định chung của xã hội” sang “bảo vệ an ninh chính trị”.

Ông Lý Mộc Dương nói, “Đây rõ ràng là ngoài nhu cầu duy trì an ninh của chế độ nó còn là sản phẩm của cuộc tranh giành quyền lực của ĐCSTQ. ĐCSTQ cần dùng thứ tẩy não này để yêu cầu cảnh sát thể hiện lòng trung thành với đảng và Tập Cận Bình”

Ngoài ra, cuộc họp Bộ Chính trị ngày 18/11 đã đưa ra từ “an ninh” trong hầu hết các lĩnh vực: an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh công nghệ, an ninh lương thực, năng lượng và khoáng sản, an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng và lợi ích ở nước ngoài. An ninh, lương thực, an ninh dược phẩm, an ninh sinh học, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh trí tuệ nhân tạo, an ninh dịch bệnh, an ninh chủ quyền, an ninh toàn cầu, v.v.

Ông Hách Bình nói rằng cái gọi là “Chiến lược An ninh Quốc gia” này cho thấy rằng ĐCSTQ đang ở trong tình trạng thập diện mai phục và họ đang hoảng loạn.

ĐCSTQ và Bộ Công an đều đặt vấn đề an ninh chính trị lên hàng đầu. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí đã bị cách chức bí thư thành ủy vào ngày 19 và được thay thế bởi Vương Tiểu Hồng, một cộng sự thân cận của ông Tập Cận Bình.

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viên tin rằng điều này cho thấy từ nay đến khi ông Tập bước sang nhiệm kỳ mới, trọng tâm của ông là thanh trừng phe đối lập hơn nữa và củng cố quyền lực của mình. Ông sẽ sử dụng áp lực chính trị cao để thay thế quản trị tư pháp, và thiết lập một hệ thống cai trị mang màu sắc chính trị tương tự như của Mao Trạch Đông.

Từ Khóa: