Tờ Big League Politics (BLP) ngày 11/11 cho biết một số lượng lớn phiếu bầu tạm thời ở quận Fulton, Georgia – một “thành trì” của đảng Dân chủ – đã bị hủy vì bị bỏ phiếu trùng lặp hoặc do những người không có tư cách công dân bỏ phiếu.

Trước đó, chiến dịch của đảng viên Dân chủ Stacey Abrams tại Fulton đã rất nỗ lực để kêu gọi người dân bỏ phiếu tạm thời vào Ngày Bầu cử. Tuy nhiên, theo BLP, việc tìm kiếm lá phiếu tạm thời của Abram có thể không có tác dụng vì chúng sẽ không được tính.

Bởi, toàn bộ 1.811 lá phiếu tạm thời tại quận Fulton đã bị trùng lặp (49%), và 1,556 trong số đó (42% tổng số phiếu tạm thời) bị từ chối. 3 trong số các cá nhân không phải là công dân, 581 người đã không được đăng ký bỏ phiếu, và 972 người không sống trong quận đó.

Giới quan sát cho rằng có lẽ những lá phiếu tạm thời đang được đảng Dân chủ sử dụng như một cách để đảo ngược tình thế của cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Tuy nhiên, việc các phiếu bầu tạm thời ở cả Florida và Georgia đều bị trùng lặp, nhân đôi và không phải do công dân Mỹ bỏ, về cơ bản các nỗ lực của đảng Dân chủ sẽ không thành công.

Có ý kiến cho rằng trước thực tế các lá phiếu tạm thời chủ yếu là bản sao hoặc từ những người không phải công dân Mỹ, đã đến lúc hủy bỏ những lá phiếu này.

Mỹ Khánh

Từ Khóa: