Hội đồng bầu cử quận Allegheny, tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu vào hôm thứ Ba (10/11) với tỷ lệ 2-1 để đi tới quyết định rằng, bất kể luật bầu cử có quy định gì, họ sẽ đếm 2.349 lá phiếu “có vẻ đủ điều kiện về mọi mặt” ngoại trừ thực tế là cử tri không ghi ngày trên phong bì bên ngoài, Pittsburgh Tribune-Review đã đưa tin đầu tiên.

Nhân viên hội đồng bầu cử nói rằng các lá phiếu chưa mở đã đến vào hoặc trước Ngày Bầu cử.

“Họ nộp đơn đúng giờ, nhận phiếu bầu, bỏ phiếu, trả lại đúng hạn với chữ ký, tên in, địa chỉ của họ – điều duy nhất họ thiếu là ngày tháng”, luật sư Andrew Szefi cho biết. “Chúng đã được nhận kịp thời và… máy phân loại phiếu bầu của chúng tôi sẽ in ngày nhận được trên mỗi phong bì khi chúng được quét”.

“Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề này”, ông nói thêm. “Nguyên tắc pháp lý được đề cập ở đây là Bộ luật bầu cử phải luôn được hiểu sao cho có lợi hơn việc tước quyền. Những gì chúng tôi có ở đây về cơ bản là tính kỹ thuật mà chúng tôi không muốn cử tri bị tước quyền”.

Giám đốc bầu cử David Voye cho biết khoảng 25.000 phiếu bầu vẫn chưa được kiểm đếm, 17.000 phiếu bầu trong số đó là phiếu bầu tạm thời.

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện ở Pennsylvania vào hôm thứ Hai (9/11) chống lại việc tiểu bang sử dụng các lá phiếu gửi qua thư, cáo buộc nó tạo ra một hệ thống bỏ phiếu “hai cấp” cho cuộc tổng tuyển cử – một yêu cầu mà tiểu bang kịch liệt phủ nhận.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cáo buộc đã có việc loại bỏ “tất cả các dấu hiệu về tính minh bạch và khả năng xác minh” đối với những người bỏ phiếu qua đường bưu điện so với những người bỏ phiếu trực tiếp.

Đơn kiện cũng cáo buộc các nhân viên gian lận đã giữ “bí mật” việc kiểm phiếu bằng cách không cung cấp cho các nhân viên giám sát “quyền truy cập có ý nghĩa hoặc cơ hội thực tế để xem xét và đánh giá các lá phiếu qua thư”.